0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Z kranu czy z butelki?

Opublikowano:

Autopromocja

spot_img

Jak wskazują badania, większość z nas używa do celów kuchennych – gotowania i przygotowywania napojów – wody wodociągowej, pobieranej z kranu. Z wód źródlanych korzystamy jeszcze stosunkowo rzadko, ale z roku na rok liczba Polaków przedkładających wody źródlane nad „kranówkę” systematycznie rośnie.

Wzrasta też świadomość, że naturalne wody źródlane to nie ten sam produkt, co wody mineralne, a zawartość w nich składników mineralnych jest niska i nieistotna żywieniowo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wody źródlane muszą odpowiadać wymaganiom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia, a więc wodzie wodociągowej. Oceniając na potrzeby prezentowanego testu cechy zakupionych wód źródlanych sprawdziliśmy również te same mierniki w wodzie pobranej z sieci wodociągowej w Warszawie i Berlinie. „Kranówki” z Warszawy i Berlina okazały się być zbliżone pod względem badanych parametrów.

Źródlana zamiast wodociągowej

Analiza składu mineralnego nie wykazała większych różnic między wodami źródlanymi i badanymi wodami z kranu. Te ostatnie zawierały nawet wyższe ilości wapnia i magnezu niż oceniane wody źródlane. Badania czystości chemicznej wykazały, że także zanieczyszczenia, takie jak żelazo, amon i azotany występowały na porównywalnym, zgodnym z wymaganiami poziomie. Jedynie zawartość azotynów była wyższa niż w ocenianych wodach źródlanych, ale wciąż poniżej dopuszczalnych limitów. Więcej azotynów było w wodzie pobranej z sieci wodociągowej w Berlinie. Warszawska woda zawierała natomiast więcej azotanów.

 Czystość mikrobiologiczna obu pobranych z kranu wód nie budziła żadnych zastrzeżeń. Należy jednak podkreślić, że wody wodociągowe podlegają licznym procesom uzdatniania, zarówno fizycznym, jak i chemicznym, w trakcie których usuwane są nie tylko zanieczyszczenia chemiczne, ale także mikrobiologiczne. Wynikiem tych procesów uzdatniania są jednak pozostałości związków o często niekorzystnym oddziaływaniu na organizm. Jak wykazują przeprowadzone przez NIK kontrole wody podawanej do sieci, we wszystkich miastach w Polsce występują przypadki ponadnormatywnych wartości takich wskaźników, jak wolny chlor, chloryny i chlorany, a także chloroform, miedź, siarczany, ołów, formaldehyd, fenole i inne. Także informacje publikowane przez Miejskie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie potwierdzają fakt, iż woda, która płynie w naszych kranach, nie zawsze spełnia wszystkie wymagania czystości chemicznej. Tymczasem wody źródlane pozbawione są zanieczyszczeń chemicznych, ponieważ pochodzą z izolowanych od środowiska warstw wodonośnych i nie wymagają, a nawet nie mogą być poddawane chemicznemu uzdatnianiu. Tak więc cenną cechą naturalnych wód źródlanych jest ich pierwotna czystość, co wiąże się z większym bezpieczeństwem spożycia. A zatem w miejscach, gdzie woda wodociągowa nie budzi naszego zaufania, powinniśmy korzystać z wód źródlanych. Jaką wodę wybrać najlepiej? Wykazał to test pięciolitrowych wód źródlanych.

Rodzaj wody

Woda wodociągowa, pitna

Pochodzenie wody

Berlin

Warszawa

Charakterystyka składu mineralnego, mg/l

Wapń

116.3

77.6

Magnez

9.3

14.4

Sód

46.4

68.0

Potas

5.2

4.8

Wodorowęglany

267.0

203.0

Siarczany

120.0

69.9

Chlorki

70.4

113.1

Fluorki

0.157

0.150

Substancje niepożądane

Zawartość azotynów, mg/l

limit: 0.5 mg/l

0.043

0.040

Zawartość azotanów, mg/l

limit: 50 mg/l

2.4

11.7

Zawartość żelaza, mg/l

limit: 0.2 mg/l

0.024

0.017

Zawartość amonu, mg/l

limit: 0.5 mg/l

<0.02

<0.02

Utlenialność, mg O 2/l

limit: 5 mg O 2/l

2.88

1.89

Ozon rozpuszczony, mg/l

limit: 0.05 mg/l

<0.05

<0.05

Bakterie: grupy coli, coli typu kałowego, Pseudomonas aeruginosa, paciorkowce kałowe, clostridia redukujące siarczyny

nie stwierdzono

Ogólna liczba bakterii w temp. 22 OC

limit: 100 komórek w 1 ml

6

<1

Ogólna liczba bakterii w temp. 37 OC

limit: 20 komórek w 1 ml

<1

<1

Cechy sensoryczne wody

Wygląd

klarowna, bezbarwna

klarowna, bezbarwna

Zapach

neutralny

neutralny

Wrażenia smakowe

neutralna, średnio twarda, pozostawiająca bardzo lekki posmak w ustach

neutralna, miękka, bez posmaków

Badania na zlecenie miesięcznika „Świat Konsumenta” wykonało akredytowane laboratorium w Niemczech

Co zbadaliśmy w wodach źródlanych?

Niegazowane wody źródlane dostępne w sklepach występują w opakowaniach o różnej pojemności: od podręcznych butelek półlitrowych, poprzez opakowania półtoralitrowe do dużych pięciolitrowych butli. Te ostatnie zastępują najczęściej wodę z kranu, która jak dowodzi doświadczenie, a także oficjalne kontrole, w większości wypadków nie spełnia wymogów wody przeznaczonej do picia. Wody w dużych opakowaniach użytkowane są więc głównie jako woda do celów kulinarnych, do przygotowania zimnych i ciepłych napojów, posiłków, pokarmu dla dzieci i niemowląt, a nawet do celów pielęgnacyjnych, takich jak mycie twarzy i włosów.

 Na zlecenie „Świata Konsumenta” akredytowane laboratorium przebadało 10 niegazowanych wód źródlanych dostępnych na polskim rynku. Oceniano produkty zakupione w dużych sieciach handlowych, będące, zgodnie z deklaracją producenta, w okresie pełnej przydatności do spożycia.

W badanych wodach oceniono:
– sposób oznakowania etykiety,
– cechy sensoryczne: smak, zapach i wygląd,
– zawartość składników mineralnych: kationów wapnia, magnezu, sodu i potasu oraz anionów fluorkowych, wodorowęglanowych, siarczanowych i chlorkowych,
– zawartość substancji niepożądanych i toksycznych w nadmiernych stężeniach, takich jak azotany i azotyny, amon i żelazo,
– utlenialność wód (chemiczne zapotrzebowanie na tlen) świadczące o stopniu zanieczyszczenia wody związkami organicznymi i niektórymi związkami nieorganicznymi,
– zawartość ozonu rozpuszczonego w wodzie, będącego pozostałością po procesach napowietrzania,
– jakość mikrobiologiczną wód – obecność bakterii grupy coli typu kałowego, Pseudomonas aeruginosa, paciorkowców kałowych, redukujących siarczyny oraz ogólną liczbę bakterii mezofilnych i psychrofilnych.
Ponieważ duża pojemność opakowań powoduje, że pięciolitrowe wody źródlane użytkowane są z reguły przez kilka dni, ogólną liczbę drobnoustrojów oceniano dwukrotnie, bezpośrednio po otwarciu opakowania, a następnie po trzydniowym okresie przechowywania wody w warunkach zalecanych przez producentów (suche, chodne i zacienione miejsce).

Najnowsze Artykuły

WIĘCEJ PODOBNYCH

Nie wszystkie wytrzymały

13 NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU W TEŚCIE: Z cienkimi gałęziami prawie każde nożyce akumulatorowe z...

Test małych telewizorów: Telewizor idealny

43 TELEWIZORY 32-50 cali W TEŚCIE: Ten test małych telewizorów pokazał, że nie zawsze...

Pojedynek gigantów, czyli duże telewizory w teście

64 TELEWIZORY 55-65 CALI W TEŚCIE: 29 telewizorów z testu okazało się jedynie dostatecznych....