0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Strona głównaArtykułyPorady konsumenckie

Porady konsumenckie

Opublikowano:

Autopromocja

spot_img

Oko w oko z ochroną

Robiłam zakupy w supermarkecie. Miałam przy sobie dość dużą torbę. Nie wzbudzała ona żadnych podejrzeń, kiedy wchodziłam do sklepu. Gdy zaś z niego wychodziłam, zostałam zaczepiona przez pracownika ochrony, który chciał zajrzeć do mojej torby. Poza tym zwrócił mi uwagę, że nie powinnam z tak dużą torbą wchodzić do sklepu. Jego zdaniem, należało ją zostawić w przechowalni bagażu. Chciałabym wiedzieć, czy pracownik ochrony miał prawo tak się zachować. Poczułam się urażona, że podejrzewa mnie o kradzież.

Janina z Warszawy

Pracownik ochrony miał prawo Panią zatrzymać i poinformować, że dużą torbę powinna Pani zostawić w przechowalni bagażu. Nie napisała Pani, czy doszło do rewizji. Jeśli ochroniarz przeszukał Pani torbę i czuje się Pani obrażona lub pokrzywdzona niesłusznym posądzeniem, powinna Pani złożyć skargę do kierownika sklepu. Można również poinformować o zdarzeniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Departament Zezwoleń i Koncesji, ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa.

Ochrona ma prawo
– Zatrzymać klienta, podając powód takiego postępowania;
– Jeśli pracownik ochrony podejrzewa, że ma do czynienia z kradzieżą, powinien wezwać policję. Ma również prawo zastosować środki przymusu bezpośredniego, wówczas gdy zostaną zagrożone dobra powierzone jego ochronie lub gdy zostanie zaatakowany.

Ochronie nie wolno
– Legitymować, przeprowadzać rewizji lub kontroli osobistych;
– Zachowywać się agresywnie;
– Komentować zachowania klienta.

Jak zawrzeć umowę sprzedaży?

Chcę wkrótce sprzedać swój samochód. Będę bardzo wdzięczny, jeśli zamieszczą Państwo na łamach „Świata Konsumenta” wzór umowy sprzedaży samochodu pomiędzy osobami fizycznymi.

Tomasz z Łodzi

Umowa sprzedaży samochodu

Zawarta dnia …………………w ………………………. pomiędzy:

(I) …………….., zamieszkałym w ………………………, legitymującym się dowodem osobistym o numerze ……………………, zwanym dalej Sprzedającym

oraz

(II) …………….., zamieszkałym w ………………………, legitymującym się dowodem osobistym o numerze ……………………, zwanym dalej Kupującym

– par. 1 –

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest samochód osobowy marki …………., model …………………., nr silnika …………………, nr nadwozia ………………….., kolor ………………………, rok produkcji …………………., pojemność silnika ………………., moc ………………., przebieg ……………… .

2. Sprzedający oświadcza, że samochód, o którym mowa w punkcie powyższym, stanowi jego własność, nie ma wad prawnych, nie mają do niego praw osoby trzecie ani nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia.

– par. 2 –

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje pojazd, o którym mowa w ß 1 niniejszej umowy za kwotę ………………..PLN (słownie …………………. złotych).

2. Kwota określona w punkcie powyższym płatna jest w całości do rąk Sprzedającego w dniu zawarcia umowy, co Sprzedający przez jej podpisanie potwierdza.

– par. 3 –

Wszystkie czynności związane z rejestracją samochodu zostaną podjęte w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu zawarcia niniejszej umowy.

– par. 4 –

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego.

– par. 5 –

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

– par. 6 –

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………..                                      …………………………………
Sprzedający                                                                          Kupujący

Najnowsze Artykuły

WIĘCEJ PODOBNYCH

Pestycydy w truskawkach od rolnika i z bazaru

W sezonie Polacy chętnie kupują truskawki prosto od rolnika albo na bazarku. Wybierają je...

Truskawki z Biedronki gorsze niż z Lidla

Zbadaliśmy pozostałości pestycydów w polskich truskawkach z Lidla i Biedronki. W truskawkach z Biedronki...

Nieliczne roboty koszą dobrze

8 ROBOTÓW KOSZĄCYCH W TEŚCIE: Wiele automatycznych kosiarek z testu radzi sobie tylko z...