0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Strona głównaArtykułyOświadczenie w sprawie testów konsumenckich

Oświadczenie w sprawie testów konsumenckich

Opublikowano:

Autopromocja

spot_img

W związku z rozpowszechnianiem w ostatnim czasie przez tzw. „Koalicję na Rzecz Jakości” fałszywych informacji na temat testów publikowanych w miesięczniku „Świat Konsumenta” redakcja oświadcza, co następuje:

W skład „Koalicji na Rzecz Jakości” wchodzą producenci zrzeszeni w takich organizacjach, jak: Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych „ProMarka”, Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości, Polska Federacja Producentów Żywności i Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy” (17. maja br. z Koalicji wycofała się Federacja Konsumentów). Organizacja producentów reprezentuje, co oczywiste, interesy producentów, a dobro konsumenta wydaje się być jedynie listkiem figowym jej działalności.

„Koalicja na Rzecz Jakości” w swoim programie przedstawiła zasady wykonywania i publikacji testów konsumenckich przez media. Pragnie, aby producenci mieli od początku do końca wpływ na badania produktów (pkt 2 i 5). „Świat Konsumenta” wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec zasad proponowanych przez Koalicję.

Mimo to, aby stworzyć forum wymiany informacji, opinii i sugestii na temat planowanych badań, od lipca 2005 r. przedstawiciele „Świata Konsumenta” spotykali się z producentami przed publikacją każdego testu (organizatorem spotkań była Polska Federacja Producentów Żywności i jej dyrektor, pan Andrzej Gantner). Tak jak ustalono, każdy producent, który zgłosi się do redakcji, otrzyma metodologię oraz protokół badań swojego produktu. „Świat Konsumenta”, podobnie jak inne konsumenckie czasopisma na świecie (m.in. niemiecki „Test”, brytyjski „Which?”, austriacki „Konsument”) nie ujawnia natomiast nazw laboratoriów, w których wykonywane są badania. Jest to nadrzędna zasada tych czasopism, która służy zachowaniu niezależności testów i unikania jakichkolwiek nacisków z zewnątrz na laboratoria. O tym Koalicja również została poinformowana.

Nieprawdziwą także jest informacja rozsyłana przez „Koalicję na Rzecz Jakości” w liście do mediów (z dnia 23.05.2006 r.) na temat niskiej jakości i rzetelności testów publikowanych w „Świecie Konsumenta”. Koalicja przypisuje ww. opinię Sądowi Okręgowemu w Warszawie (w sprawie Kamis-Przyprawy S.A. przeciwko Floyd Press Sp. z o.o., wydawcy „Świata Konsumenta”; „Świat Konsumenta” podtrzymuje swoje stanowisko co do wyników testu pieprzu). Tymczasem Sąd jeszcze nie zajął merytorycznego stanowiska w tej sprawie. Sprawa jest w dalszym ciągu w toku i dotychczas nierozstrzygnięta. Co więcej, Sąd zawiesił postępowanie, zachęcając strony do ugodowego rozwiązania całej sprawy. Ferowanie wyroków przez Koalicję przed rozstrzygnięciem Sądu „Świat Konsumenta” traktuje jako zwykłą insynuację.

Kolejną z metod wywierania nacisku na niezależność prasy jest nakłanianie przedsiębiorców do reklamowego bojkotu gazety. Przykładem tego jest pismo pana Marka Wojtyny, prezesa spółki Żywiec Zdrój (należącej do koncernu Danone), z dnia 24.03.2004 r., skierowane do Mieczysława Kucharskiego, prezesa Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy” (zrzeszającej producentów wody butelkowanej w Polsce). Oto fragment pisma: „(…) zwracam się z prośbą o wyrażenie oficjalnego stanowiska KIG PR w sprawie zlecania ogłoszeń reklamowych w „Świecie Konsumenta” przez niektórych producentów zrzeszonych w Izbie. Uważam, że w zaistniałej sytuacji firmy członkowskie Izby powinny mówić jednym głosem działając dla dobra kategorii, którą wszyscy reprezentujemy. (…) niepożądanym jest podejmowanie przez te firmy współpracy z tym tytułem.” Warto w tym miejscu zaznaczyć, że koncern Danone jest członkiem Stowarzyszenia „ProMarka” oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności wchodzących w skład „Koalicji na Rzecz Jakości”.

Z przykrością musimy stwierdzić, że przedstawione zarzuty w stosunku do „Świata Konsumenta” nie mają potwierdzenia w rzeczywistości i służą wyłącznie dyskredytacji naszego miesięcznika przez niektóre koncerny. O tych praktykach zmuszeni jesteśmy powiadomić instytucje broniące niezależności i wolności mediów w Europie.

Najnowsze Artykuły

WIĘCEJ PODOBNYCH

Które ziemniaki mają pestycydy? Sprawdziliśmy

Ziemniaki z Biedronki nie miały żadnych pozostałości pestycydów. Pod tym względem spełniały normy nawet...

Zbadaliśmy pestycydy w pomidorach z Lidla i Biedronki

Po teście jabłek kolej na pomidory. Okazuje się, że one również zawierają pozostałości pestycydów....

Jabłka z Lidla gorsze niż z Biedronki

Fundacja Pro-Test wykryła aż dziewięć różnych pestycydów w jabłkach z Lidla. W jabłkach z...