0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Strona głównaArtykułyLekka upadłość, twarde lądowanie

Lekka upadłość, twarde lądowanie

Opublikowano:

Autopromocja

spot_img

Długotrwała choroba, nieszczęśliwy wypadek czy niezawiniona utrata pracy – to przyczyny, które mogą stać się podstawą ogłoszenia upadłości przez konsumenta. W życie weszły właśnie nowe przepisy

Do tej pory upadłość mogły ogłaszać tylko przedsiębiorcy. Teraz jest inaczej. Właśnie weszła w życie nowelizacja ustawy prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która daje możliwość ogłoszenia bankructwa także konsumentom. Ustawa uwzględnia również interesy wierzycieli.

Kto może zbankrutować?

O ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą ubiegać się osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne na skutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności – na przykład długotrwała choroba czy niezawiniona utrata pracy. Konsument nie może ogłosić bankructwa w momencie, kiedy zaciągał długi, będąc już niewypłacalnym. Również utrata pracy z własnej winy lub zgodzenie się na rozwiązanie stosunku pracy wyklucza ogłoszenie upadłości.

Na czym polega upadłość?

Upadłość ogłasza sąd, a polega ona na likwidacji majątku dłużnika w celu jego spieniężenia i spłaty zobowiązań finansowych. W przypadku, gdy do pokrycia zobowiązań niezbędna jest sprzedaż nieruchomości dłużnika. Sąd wydzieli z tej kwoty sumę pozwalającą konsumentowi na wynajmowanie mieszkania przez rok. Właśnie możliwość utraty domu lub mieszkania budzi szczególny niepokój przeciwników ustawy. Konsument może ogłosić upadłość jeden raz w ciągu 10 lat.

Co dla wierzycieli?

Ustawa gwarantuje również ochronę praw wierzycieli. Jeżeli sprzedaż majątku nie wystarczy do spłacenia wszystkich wierzytelności, sąd będzie, na wniosek dłużnika, orzekał o planie ich spłat w ciągu pięciu lat. Zakres spłat będzie zależeć między innymi od zarobków zadłużonej osoby, możliwości spłaty czy wysokości wierzytelności. Ponadto w tym czasie dłużnik nie będzie mógł zaciągać nowych pożyczek, kredytów czy robić zakupów na raty. Konsument będzie również musiał składać coroczne sprawozdania z wykonania planu spłat wierzycieli, o osiągniętych przychodach i nabytych składnikach majątkowych w roku poprzednim.

Ustalone przez sąd wierzytelności nie będą mogły ulec zmniejszeniu – dopuszczalne są jedynie modyfikacje planu spłaty w razie przejściowych kłopotów uniemożliwiających dłużnikowi spłatę. W takim wypadku sąd będzie mógł przedłużyć okres spłaty, ale nie dłużej niż o dwa lata. Zakres spłat będzie za to mógł ulec zwiększeniu – w razie poprawy sytuacji materialnej konsumenta, ale tylko gdy taka poprawa nie jest wynikiem zwiększenia jego wynagrodzenia lub dochodów z działalności zarobkowej.

Możliwość ogłoszenia upadłości przez osoby fizyczne funkcjonuje w wielu krajach Unii Europejskiej (m.in. w Niemczech, Francji, Finlandii, Belgii, Irlandii, Hiszpanii, Luksemburgu czy Holandii). Ze względu na brak jednolitej, unijnej regulacji dotyczącej tego zagadnienia, rozwiązania przyjęte w poszczególnych krajach różnią się od siebie. Ich cechą wspólną jest sądowy tryb postępowania.

Najnowsze Artykuły

WIĘCEJ PODOBNYCH

Pestycydy w truskawkach od rolnika i z bazaru

W sezonie Polacy chętnie kupują truskawki prosto od rolnika albo na bazarku. Wybierają je...

Truskawki z Biedronki gorsze niż z Lidla

Zbadaliśmy pozostałości pestycydów w polskich truskawkach z Lidla i Biedronki. W truskawkach z Biedronki...

Nieliczne roboty koszą dobrze

8 ROBOTÓW KOSZĄCYCH W TEŚCIE: Wiele automatycznych kosiarek z testu radzi sobie tylko z...