0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Strona głównaArtykułyKonsumenci pytają…

Konsumenci pytają…

Opublikowano:

Autopromocja

spot_img

Na pytania dotyczące ubezpieczeń odpowiadają eksperci Federacji Konumentów.

Czy umowa ubezpieczenia OC poprzedniego właściciela pojazdu przechodzi na nowego nabywcę auta?
Tak. Nowy nabywca powinien otrzymać wraz z samochodem polisę swego poprzednika. Jeżeli nowy właściciel auta nie jest zainteresowany kontynuacją polisy, którą otrzymał wraz z samochodem, powinien w ciągu 30 dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży, w formie pisemnej, wystąpić do ubezpieczyciela wskazanego na polisie, z pismem o rozwiązanie umowy. Pamiętajmy, że liczy się termin, kiedy nasze oświadczenie wpłynie do ubezpieczyciela. Zaniechanie powyższego działania spowoduje automatyczne przedłużenie się polisy.

Ile czasu ma towarzystwo ubezpieczeń na wypłatę odszkodowania z polisy OC?
Towarzystwo ubezpieczeń powinno w ciągu 30 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o szkodzie wypłacić na naszą rzecz odszkodowanie. Jeżeli zaś trwa postępowanie prowadzone przez policję, mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności w sprawie, termin może zostać wydłużony do 90 dni. Niemniej jednak ubezpieczyciel w takiej sytuacji powinien poinformować osobę poszkodowaną o przyczynach zwłoki.

Co to znaczy „szkoda całkowita”?
Osoba poszkodowana bardzo często dostaje od ubezpieczyciela pismo z taką decyzją. Może ona zostać podjęta przez towarzystwo ubezpieczeń w sytuacji, kiedy naprawa samochodu przekracza wartość samochodu z dnia wypadku. Mówiąc wprost, naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna.

Gdzie można zwrócić się ze skargą na towarzystwo ubezpieczeń?
Nadzór nad zgodnością działalności towarzystw ubezpieczeniowych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, która mieści się pod adresem: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Jeżeli ubezpieczyciel nie wykonuje lub narusza obowiązki nałożone na niego przepisami prawa, możemy zwrócić się ze skargą do KNF.

Czym zajmuje się Rzecznik Ubezpieczonych?
Do zadań Rzecznika Ubezpieczonych należy ochrona interesów osób ubezpieczonych. Jeżeli mamy problem z towarzystwem ubezpieczeń oraz potrzebujemy pomocy, wyjaśnienia zagadnienia, interwencji w naszej sprawie, możemy wystąpić w formie pisemnej do Rzecznika Ubezpieczonych, a także z prośbą o interwencję.

Jaki jest okres przedawnienia roszczeń, wynikających z umowy ubezpieczenia?
Okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia wynosi trzy lata. Jeżeli chcemy na drodze sądowej wyegzekwować należność od towarzystwa ubezpieczeń, należy wystąpić z powództwem cywilnym na drogę sądową przed upływem trzech lat od momentu wystąpienia zdarzenia, będącego przyczyną powstania szkody.

Ubezpieczyciel od momentu wystąpienia przeze mnie z wnioskiem o wypłatę odszkodowania, mimo upływu trzech lat nie udzielił mi odpowiedzi, czy już nastąpiło przedawnienie?
Na podstawie art. 819 § 4 Kodeksu cywilnego w takiej sytuacji nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia, który będzie biegł na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Mam polisę ubezpieczenia komunikacyjnego OC, ale chcę zmienić ubezpieczyciela. Jak to zrobić?

Umowa ubezpieczenia komunikacyjnego OC jest zawierana na okres 12 miesięcy. Jeżeli chcemy zmienić towarzystwo ubezpieczeń, pamiętajmy o konieczności rozwiązania posiadanej umowy najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień zakończenia obowiązywania polisy ubezpieczeniowej.

Czy Federacja Konsumentów zajmuje się sprawami z zakresu ubezpieczeń?
Tak, pomagamy konsumentom w pisaniu odwołań, przygotowujemy pozwy, występujemy również w imieniu i na rzecz konsumentów na drogę sądową.

Gdzie można znaleźć informację dotyczącą najczęstszych problemów związanych z umową ubezpieczenia?
Taką informację znajdziemy na stronie Federacji Konsumentów, na stronie Rzecznika Ubezpieczonych. Warto po nią sięgnąć, zanim pojawi się problem z ubezpieczycielem.

Najnowsze Artykuły

WIĘCEJ PODOBNYCH

Pestycydy w truskawkach od rolnika i z bazaru

W sezonie Polacy chętnie kupują truskawki prosto od rolnika albo na bazarku. Wybierają je...

Truskawki z Biedronki gorsze niż z Lidla

Zbadaliśmy pozostałości pestycydów w polskich truskawkach z Lidla i Biedronki. W truskawkach z Biedronki...

Nieliczne roboty koszą dobrze

8 ROBOTÓW KOSZĄCYCH W TEŚCIE: Wiele automatycznych kosiarek z testu radzi sobie tylko z...