0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Strona głównaArtykułyKonsumenci pytają

Konsumenci pytają

Opublikowano:

Autopromocja

spot_img

Podczas zakupów, w konkretnych sytuacjach, rodzą się przeróżne pytania natury konsumenckiej. Oto garść takich pytań dotyczących sprzedaży oraz odpowiedzi ekspertów z Federacji Konsumentów.

Kupiłam w sklepie obuwie, które nie ma wady. Ale jak się okazało w domu, buty nie pasują kolorystycznie do mojej garderoby. Czy mogę je zwrócić do sklepu i w jakim terminie?

Jeżeli umowa sprzedaży była zawarta w sposób bezpośredni (zza lady, a nie na przykład przez internet), a sprzedawca nie stosuje dobrowolnych terminów, umożliwiających klientowi dokonanie zwrotu, to nie może Pani zwrócić zakupionego towaru. Od ponad 10 lat już nie obowiązuje regulacja, na mocy której kupujący mógł zwrócić towar do sklepu w ciągu pięciu dni od momentu dokonania zakupu.

Czy przepisy rękojmi, zawarte w Kodeksie cywilnym, już nie obowiązują w obrocie z konsumentami?

Przepisy rękojmi obowiązują przy umowach sprzedaży zawieranych między dwoma konsumentami oraz w umowach między przedsiębiorcami. Umowy sprzedaży między przedsiębiorcą a konsumentem podlegają regulacji ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Czy reklamacja na podstawie gwarancji i reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową do sprzedawcy, oznacza to samo?

Nie. Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem gwaranta, którym najczęściej jest producent. Gwarant sam decyduje o tym, czy zostanie udzielona gwarancja, jaki będzie jej okres i zakres obowiązywania. W praktyce może jej po prostu nie być. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową jest natomiast obowiązkiem wynikającym z ustawy, w związku z tym sprzedawca nie może go ograniczyć oraz wyłączyć. Ponadto sprzedawca nie może odsyłać konsumenta do dystrybutora serwisu. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową trwa dwa lata od momentu dokonania zakupu towaru.

Czy pracownik ochrony w sklepie może przeszukać mnie, moją torebkę oraz koszyk z zakupami?

Pracownik ochrony może zweryfikować koszyk z zakupami wraz z paragonem. Natomiast tylko za naszą zgodą może dokonać rewizji osobistej oraz sprawdzić zawartości torebki. Na gruncie przepisów prawa pracownik ochrony nie posiada uprawnień do dokonania czynności rewizji osobistej. Takie uprawnienie posiada wyłącznie policja. Jeżeli zostaliśmy zatrzymani przez pracownika ochrony i żąda on okazania zawartości naszego bagażu czy kieszeni, to mamy prawo odmówić poddania się takiej czynności. W takiej sytuacji prawidłowym zachowaniem ochrony jest wezwanie policji.

Zgubiłem paragon, ale mam gwarancję. Czy na tej podstawie mogę wnieść reklamację do sprzedawcy?

Niestety, sprzedawca może odmówić przyjęcia reklamacji, bowiem gwarancja nie jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży. Takim dokumentem jest paragon, faktura, ewentualnie wyciąg z konta – w przypadku dokonania zapłaty kartą.

Wystosowałam do sprzedawcy pisemną reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową dwa miesiące temu. Do chwili obecnej sprzedawca nie odpowiedział mi. Co mam dalej robić?

Jeżeli sprzedawca nie ustosunkował się do reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania, na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, poczytuje się, że zgodził się z roszczeniem określonym w reklamacji i zobowiązuje się do jego wykonania. Proponuję wystosować pismo do sprzedawcy w tej sprawie, z żądaniem wykonania roszczenia, określając termin wymiany albo naprawy. Termin zależy od charakteru i przeznaczenia rzeczy. W piśmie należy zrobić zastrzeżenie, że jeżeli sprzedawca, który uznał reklamację, nie wykona żądania w wyznaczonym terminie, odstąpi Pani od umowy z żądaniem zwrotu należności.

Czy mogę reklamować towar, który nabyłam w promocji?

Oczywiście, w odniesieniu do towaru zakupionego w promocji przysługuje pełny zakres uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową.

Cena przy kasie jest inna niż uwidoczniona na towarze. Która cena jest właściwa?

Ceną właściwą jest cena uwidoczniona na towarze.

Co to jest sprzedaż na próbę?

Jest to umowa sprzedaży z tzw. warunkiem zawieszającym. Kupujący może ze sprzedawcą próbować negocjować zawarcie tzw. sprzedaży na próbę na podstawie art. 589-592 Kodeksu cywilnego. W takiej sytuacji, jeżeli sprzedawca wyraża zgodę, powinien określić termin na wypróbowanie towaru na paragonie albo umowie. Jeżeli nie zwrócimy sprzedawcy towaru w ww. terminie, umowę poczytuje się za zawartą. Niewątpliwie warto zawrzeć taką umowę w sytuacji, kiedy nie jesteśmy pewni, czy zakupiony produkt spełni nasze oczekiwania.

Czy mogę rozpakować i sprawdzić na przykład płytę w sklepie?

Tak, najlepiej jeżeli zrobi to sprzedawca na naszą prośbę. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej stanowi, że sprzedawca jest zobowiązany zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru towaru konsumpcyjnego i sprawdzenie jego jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów.

Najnowsze Artykuły

WIĘCEJ PODOBNYCH

Pestycydy w truskawkach od rolnika i z bazaru

W sezonie Polacy chętnie kupują truskawki prosto od rolnika albo na bazarku. Wybierają je...

Truskawki z Biedronki gorsze niż z Lidla

Zbadaliśmy pozostałości pestycydów w polskich truskawkach z Lidla i Biedronki. W truskawkach z Biedronki...

Nieliczne roboty koszą dobrze

8 ROBOTÓW KOSZĄCYCH W TEŚCIE: Wiele automatycznych kosiarek z testu radzi sobie tylko z...